PESAN LUQMAN AL-HAKIM

Luqman Al-hakim di antara lain pernah berpesan kepada anaknya, “Wahai anakku, jangan sesekali melepaskan tiga perkara ini: 1- Makan makanan yang paling sedap, 2- Tidur di tempat yang paling selesa, dan 3- Dan tinggal di tempat yang paling baik”. Anaknya pun menjawab: Kita ini kan orang fakir, bagaimana dapat aku lakukan semua ini? ” Luqman […]

APAKAH NILAI DIRI KITA? -KISAH ZUN-NUN AL-MISRI

Suatu waktu yang lalu, di Mesir hidup seorang ahli sufi yang masyhur bernama Zun-Nun.  Seorang pemuda mendatangi kepada Zun-Nun Al-Misri dan bertanya: “Tuan, saya belum faham mengapa orang seperti anda mesti berpakaian seperti ini, amat sangat sederhana. Bukankah di zaman ini berpakaian baik amat perlu, bukan hanya untuk penampilan namun juga untuk tujuan banyak hal […]