RAHSIA KEBAHAGIAAN DI DUNIA DAN AKHIRAT

Berhati-hati la bila mendapat nikmat. Dengan mendapat nikmat, kita mungkin menjadi orang yang sombong.

Menurut Imam Al- Ghazali ada tujuh nikmat yang boleh menyebabkan seseorang itu memiliki sifat sombong iaitu:

1. Ilmu pengetahuan,  orang yang berilmu tinggi atau berpendidikan tinggi merasa dirinya orang yang paling pandai bila dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu atau berpendidikan.

2. Amal ibadah, orang yang bila beribadat dan mendapat perhatian dari orang lain.

3. Kebangsawanan, seseorang yang menganggap dirinya lebih tinggi darjat daripada kelompok lain atau orang lain.

4. Kecantikan dan ketampanan wajah, boleh menjadikan seseorang merendahkan orang lain dan berperilaku sombong.

5. Harta dan kekayaan, dapat menjadikan seseorang meremehkan dan memandang rendah orang-orang yang kurang kaya atau orang-orang yang miskin.

6. Kekuatan dan kekuasaan, dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya dia dapat berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain tanpa mengambil tahu kesannya kepada orang lain itu.

7. Mempunyai kenalan atau hubungan dengan orang yang mempunyai kedudukan tinggi atau berkuasa di sesuatu tempat.

Semoga kita tidak tergolong di dalam kumpulan orang-orang yang sombong.

Setelah betul-betul menjaga diri kita daripada sifat sombong ini, fahami la perkara yang berikut.

Allahu’alam… semoga Allah melimpahkan belas kasihanNya kepada kita. InsyaAllah bahagia la kita di Dunia dan di Akhirat.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s